Vega och stjärnorna Vinterhallon

”... ljuvliga lilla berättelse Vega och stjärnorna från 1996 
där gränserna, inte bara mellan faktiskt och fiktivt, minne 
och erfarenhet, utan också mellan då och nu, evigheten 
och ögonblick, vackert tematiseras ... handlar om ett av-
görande barndomsminne, eller kanske en fantasm, där 
tiden flerfaldigt veckats och jaget mirakulöst kan beröra 
sig själv både sådan hon varit och sådan hon ännu inte 
är ... metalitteratur ... som intresserar sig för litteraturens 
våldsamma, förvandlande och livsavgörande sida.”

Magnus William-Olsson, Aftonbladet
  

”... med en röst som direkt vänder sig till barn. Det gör 
denna sympatiska bok lättläst men inte insmickrande.”

Barbro Gülich, Sydsvenska Dagbladet

 

Vega och stjärnorna

 

Vinterhallon Bokförlag